พระทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย

ปวงข้าพระพุทธเจ้า
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่ สัมมาชีวศิลปมูลนิธิฯ

 

ดลิกเพื่อเข้าส่วนข้อมูล